Quản trị mạng máy tính – Bảo mật dữ liệu số

Trong thời đại công nghệ số, dữ liệu đã trở thành tài sản quan trọng của mọi tổ chức và doanh nghiệp. Vì vậy, đảm bảo an toàn cho hệ thống mạng và dữ liệu là vấn đề cấp thiết. Chuyên viên quản trị mạng máy tính chính là nhân tố then chốt đảm nhận nhiệm vụ quan trọng này.

1. Định nghĩa quản trị mạng

Quản trị mạng là công việc vận hành, bảo trì và bảo mật hệ thống mạng máy tính của tổ chức, doanh nghiệp. Quản trị viên mạng là người quản lý các thiết bị mạng, dữ liệu và người dùng trong hệ thống mạng đó.

Quản trị mạng đòi hỏi người làm phải am hiểu sâu về các thiết bị mạng, có kỹ năng bảo mật và khắc phục sự cố mạng. Đây là công việc thiết yếu để vận hành hệ thống mạng an toàn, hiệu quả.

2. Nhiệm vụ chính của quản trị viên mạng

Quản trị viên mạng đảm nhận một số nhiệm vụ chính sau:

 • Cài đặt, cấu hình các thiết bị mạng như máy chủ, router, firewall, máy trạm.
 • Quản lý tài khoản và phân quyền truy cập mạng cho người dùng.
 • Giám sát hoạt động của hệ thống mạng, phát hiện và xử lý sự cố kịp thời.
 • Sao lưu và phục hồi dữ liệu khi cần thiết.
 • Bảo mật mạng, phòng chống virus và hacker xâm nhập.
 • Nâng cấp hệ thống mạng đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng cao.

Như vậy, quản trị viên mạng giữ vai trò then chốt trong việc đảm bảo an toàn thông tin và hoạt động ổn định của hệ thống mạng.

3. Học quản trị mạng tại Trường Trung Cấp Vạn Tường

Với chương trình đào tạo thực tế và chuẩn quốc tế, Trường Trung Cấp Vạn Tường sẽ trang bị cho học viên những kỹ năng cần thiết để trở thành quản trị viên mạng chuyên nghiệp:

 • Kiến thức nền tảng về mạng máy tính, các thiết bị mạng và an toàn thông tin.
 • Kỹ năng thiết kế, lắp đặt, cấu hình mạng LAN/WAN.
 • Kỹ năng quản trị hệ thống mạng Windows server và Linux server.
 • Kỹ năng bảo mật mạng, phòng chống tấn công, sao lưu và phục hồi dữ liệu.
 • Kỹ năng giám sát, phân tích và khắc phục sự cố mạng.

Với khóa học quản trị mạng tại trường, bạn sẽ có đủ năng lực để làm việc như một quản trị viên mạng chuyên nghiệp tại các doanh nghiệp.

Hãy đến với Trường Trung Cấp Vạn Tường để hiện thực hóa ước mơ nghề nghiệp của mình!

TRUYỀN THÔNG HUNGHAU EDUCATION