HEDU là hệ thống Giáo dục thuộc HungHau Holdings.
Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho xã hội, hội nhập với môi trường quốc tế cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sinh viên thực hiện ước mơ thành tài. HEDU luôn đầu tư, xây dựng hệ thống giáo dục thống nhất, hoàn chỉnh với những chính sách ưu đãi tốt nhất để có thể trở thành là hệ thống giáo dục hàng đầu, nơi đào tạo đáng tin cậy với triết lý: “Thành Nhân trước khi thành Danh”.