Môi trường học tập

Môi trường sinh hoạt, học tập đa dạng thông qua các CLB, đội nhóm,… Cơ hội giao tiếp với sinh viên đến từ nhiều vùng miền, bậc đào tạo, sinh viên quốc tế đến từ các quốc gia thông qua các chương trình trao đổi văn hóa, học tập, du học,…Năng động, nhiều sân chơi đa dạng về học thuật, khởi nghiệp, văn hóa nghệ thuật,…

Đội ngũ giảng viên

Lực lượng giảng viên, trợ giãng đầy kinh nghiệm thực tiễn tại các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

> 17 Giáo sư, Phó Giáo sư

> 85 Tiến sĩ

> 350 Thạc sĩ

Cơ sở đào tạo

Hệ thống cơ sở đào tạo hiện đại nằm ngay trung tâm TPHCM.
Phòng nghiên cứu, thực hành được đầu tư đồng bộ, hiện đại phục vụ hiệu quả cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng như: như Trung tâm học liệu, các phòng thực hành, thí nghiệm,…

Các hoạt động ngoại khóa

Rèn luyện kỹ năng mềm, giao tiếp thông qua các hoạt động ngoại khóa như hội thao, văn nghệ, dẫn chương trình, mùa hè xanh,… của trường cũng như đoàn, hội tổ chức.